miércoles, 12 de diciembre de 2012

El joc i la infancia

La manera natural d'aprendre dels infants és el joc. A través del joc experimenten, manipulen, simulen accions de la vida quotidiana, expressen les seves emocions i sentiments, es relacionen, comuniquen amb diferents llenguatges com ara el verbal, gestual, plàstic, musical, etc. 

Només a través del joc aconseguirem que l'infant és trobi còmode i disposat a aprendre i ho farà de forma natural i espontània, sent ell mateix el que construeixi el coneixement de forma significativa.

Per tant és molt important preparar entorns rics en possibilitats, segurs i adequats als infants per què puguin aprendre des d'una vessant lúdica i desenvolupar-se de forma global en les diferents àrees.

Cal fomentar el joc a les escoles i també a les famílies.

Quina millor forma hi ha de conèixer els infants i fer que es desenvolupin i aprenguin? Un fet tant evident sembla ser que de vegades no es té en compte i es pretèn limitar els moviments dels infants, portar-los per camins estrets i planificats, a on no queda lloc per la creativitat i per expressar els seus interessos. 
Observar a un infant mentres gaudeix aprenent és fantàstic i molt enriquidor i ens permet conèixer les seves preferències i extreure informació per la nostra tasca com educadors.

Tanmateix el tipus de joc evoluciona amb l'edat, vinculat amb el nivell evolutiu dels infants i dels seus interessos. Us recomano visualitzar aquest vídeo a on es reflecteix la importància del joc.
No hay comentarios:

Publicar un comentario