miércoles, 12 de diciembre de 2012

El joc i la infancia

La manera natural d'aprendre dels infants és el joc. A través del joc experimenten, manipulen, simulen accions de la vida quotidiana, expressen les seves emocions i sentiments, es relacionen, comuniquen amb diferents llenguatges com ara el verbal, gestual, plàstic, musical, etc. 

Només a través del joc aconseguirem que l'infant és trobi còmode i disposat a aprendre i ho farà de forma natural i espontània, sent ell mateix el que construeixi el coneixement de forma significativa.

Per tant és molt important preparar entorns rics en possibilitats, segurs i adequats als infants per què puguin aprendre des d'una vessant lúdica i desenvolupar-se de forma global en les diferents àrees.

Cal fomentar el joc a les escoles i també a les famílies.

Quina millor forma hi ha de conèixer els infants i fer que es desenvolupin i aprenguin? Un fet tant evident sembla ser que de vegades no es té en compte i es pretèn limitar els moviments dels infants, portar-los per camins estrets i planificats, a on no queda lloc per la creativitat i per expressar els seus interessos. 
Observar a un infant mentres gaudeix aprenent és fantàstic i molt enriquidor i ens permet conèixer les seves preferències i extreure informació per la nostra tasca com educadors.

Tanmateix el tipus de joc evoluciona amb l'edat, vinculat amb el nivell evolutiu dels infants i dels seus interessos. Us recomano visualitzar aquest vídeo a on es reflecteix la importància del joc.
Etapes del grafisme infantil

Els dibuixos infantils canvien i evolucionen amb l'edat i això ens permet de parlar sobre etapes en el grafisme infantil, a on cadascuna d'elles es caracteritza per uns trets particulars vincul al nivell de desenvolupament dels infants.

Les etapes en la franja d'edat 0-6 anys són: 
 • Gargot desordenat (18 m - 2 anys i mig): El nen agafa el llapis amb tota la mà. Fa línies però no en determina la direcció perquè no controla el colze. En aquesta edat els nens no mantenen l'interès en una cosa durant gaire temps. En canvi, els provoca un gran plaer que les seus moviments deixin marques. S'adonen que poden canviar l'entorn.   • Gargot controlat (2 i mig - 3 anys i mig): Tot esforç està guiat a controlar el moviment. Primer, els nens aprenen a fer línies en diagonal (repetidament); ja controlen el colze.Després arriben a fer un cercle (segons la psicologia això demostra que comencen a ser conscients que són una persona i la resta és l'àmbient que els envolta.En aquesta etapa, els infants intenten unir un punt d'entrada a un final. Abans, en canvi, només feien línies horitzontals i verticals. Al final d'aquesta etapa, comencen a fer la pinça . Introdueixen els llapis de colors diferents. Després es comencen a decantar segons el caràcter o estat d'ànim. Els dibuixos en aquesta etapa no tenen intencionalitat.
  •  Gargot amb nom (3 i mig- 4 anys): Representen els moviments amb línies. Les línies aqui ja tenen un significat. El nen fa un esforç continuat per a intentar que el grafisme s'assembli a allò que vol fer.Quan comencen a fer creus els nens van agafant consciència de les representacions.Primer els nens dibuixen persones.Una mica abans dels quatre anys dibuixen quadrats. Fan servir els colors de manera aleatòria.

     • Etapa pre-esquemàtica (4 - 7 anys): És una etapa molt fructífera pel que fa al desenvolupament de les capacitats artístiques del nen. Intenció de representar persones, objectes, animals, el sol animat, ... La figura humana evoluciona molt. No està definida. Però són dibuixos conceptuals: 1er els ulls i la boca, després el nucli central, braços cames... Separen dos conceptes bases (cos i cap).
   El control psicomotriu no és del tot bo, no acaba de controlar el traç. Pot ser que els nens no triïn colors segons els conceptes que se'ls introdueix. L'espai està desordenat,
   es distribueixen les persones a l'espai segons la importància que els atribueix i no existeix proporcionalitat.


   

  Aqui us deixo uns enllaços a on es pot ampliar la informació.

  Reflexions sobre l'educació actual

  Us convido a llegir la reflexió que fa Pep Guinovart, mestre de l'escola CEIPM Patronat Domènech sobre la situació actual en l'educació.
  En aquest escrit queda palès l'interès per una escola activa, amb l'infant com a protagonista del seu propi aprenentatge, amb iniciativa i estimulat per aprendre. 
  Remarca la importància d'aconseguir entorns apropiats per potenciar les capacitats dels infants, adaptar-se al seu ritme d'aprenentatge i que permetin que els infants guanyin en autonomia, seguretat en si mateixos i una bona autoestima. 

  Lectura altament recomanada per reflexionar desde l'escola i desde casa, per treballar en la línia d'una millora educativa pels nostres fills i futurs treballadors, com a individus integrats en una societat en constant canvi i amb un grau molt elevat de competitivitat. 

  Tot el que sembrem ara seran les llavors del futur. Cal prendre-s'ho doncs en serio o no? 

  http://www.bcn.cat/patronatdomenech/patro/curs0607/articlepep/articlepep.htm